Sunday, 6 October 2013

Det ryska hotet tar konkret form

Det ryska hotet mot Finlands självständighet blir allt mera uppenbart. Det har visat sig att Ryssland idkat påtryckning mot ryskspråkiga medier i Finland - "Novosti Helsinki" och "Spektr" - för att få dem att samla på och kolportera historier om de "orättvisor" som ryssar utsätts för i Finland. Kravet framfördes av en rysk stiftelse, uppenbarligen en halvofficiell inrättning, som grundats kantänka för att främja ryskspråkig kultur- och medieverksamhet utanför moderlandets gränser. Det förefaller dock att stiftelsens verksamhet mest går ut på att så misstro mot lagen och myndigheterna i vistelselandet och att därigenom förvandla ryssarna i diasporan till femtekolonnare.

Det sorgliga är att både Spektr och Novosti enligt samma nyhet kämpar med akuta finansiella svårigheter. Frestelsen finns sålunda att söka pengar hos stiftelsen, vilket innebär att bägge blaskorna, som faktiskt hittills gjort värdefullt arbete med att informera och underrätta våra ryssar om hur man klarar sig i det här samhället, skulle vara tvungna att trycka den propaganda som påtvingas dem av ryska desinformationsfabriker. Det är tyvärr tänkbart att det enda alternativet till detta är att gå i konkurs.

När Rundradion inledde ryskspråkiga tevesändningar i Finland kritiserades detta av de vanliga misstänkta på högersidan som ett exempel på hur den offentliga sektorn misshushållar med allmänhetens skattepengar - det finns ju inte några tevesändningar på finska i Ryssland, som någon spefågel påpekade. Men som den där historien med Novosti Helsinkis och Spektrs finansiella svårigheter visar, är det tydligen inte möjligt för ryska medier att överleva i det här landet utan offentligt stöd, och om inte finska staten ger pengar så kommer pengarna från suspekta ryska källor - pengar som åtföljs av politisk handledning.

Om den ryska minoriteten är stor och ökar, så behövs det finlandsryska medier som representerar en liberal, västerländsk, demokratisk och legalistisk grundsyn och som underrättar rysktalande finländare och varaktigt i vårt land bosatta ryssar om hur samhället här fungerar. Att det rysktalande samfundet i Finland börjar anta drag av en femte kolonn är en fara som helst bör avstyras på förhand, och det innebär att finlandsryssar vars lojalitet först och främst gäller Finland av staten erbjuds medel och medier för att förkunna sin syn.

Men det här är inte det enda skälet varför jag ser mig föranlåten att mala på den här kvarnen. Det finns andra indicier också. Det nyaste beviset på Rysslands onda försåt fick vi nyligen, då en finsk advokat som profilerat sig med sin kritiska inställning till grannen helt sonika kidnappades, tydligen av någon sorts tjekister, i Moskva och våldskjutsades till Finland, varvid han dock inte släpptes fri, utan var tvungen att rymma från tillfångatagarna.

Nu måste man ju konstatera att Silvennoinen inte är någon särskilt sympativäckande figur. Han har uppträtt i namn av de Karelenaktivister som vill få i gång förhandlingar om sina förfäders i Karelen kvarblivna egendom. De har tydligen inga chanser alls att lyckas - saken har redan slagits fast i fredsfördraget - och det hela är i princip bara ett spratt Silvennoinen beslutat tjäna lite stålar på. Detta borde även vara klart för ryssarna: Silvennoinen utgör ingen fara för Rysslands intressen, han vill bara plundra sina uppdragsgivare på pengar, vilket han ju är i sin fulla rätt att göra som advokat. Han lär också ha författat ett par polemiska böcker om sovjetiska förbrytelser mot mänskliga rättigheter, som knappast erbjuder någonting nytt eller omvälvande. Ingenting av det ovannämnda utgör ett legitimt skäl för att trakassera Silvennoinen, dessutom omfattas även dumma åsikter av åsiktsfriheten.

No comments: