Sunday, 8 September 2013

Sannfinnarne

Stor är deras här att nämna,
tallös såsom havets sand,
och det enda val de lämna:
döden eller slavars band.

Därför är det lätt att välja
för var en som föddes fri.
Ej de stridande vi tälja,
blott de slagne tälja vi.

Esaias Tegnér

Saturday, 7 September 2013

Ja, faktiskt! När blev det tillåtet och allmänt accepterat?

Anu Palosaari, en av de pittoreska karaktärer som kryddar den finska webbvärlden, frågar på tidningen Tamperelainens nätsidor: "När blev det tillåtet att förhärliga skolskjutningar och annat våld?"

Svaret är enkelt: när Palosaaris åsiktsfränder, nynazisterna, kom åt att definiera beteendereglerna på den finskspråkiga webben. Om det nu är hennes åsiktsfränder, hon har kanske fått för sig att byta politisk åskådning igen.