Sunday, 8 September 2013

Sannfinnarne

Stor är deras här att nämna,
tallös såsom havets sand,
och det enda val de lämna:
döden eller slavars band.

Därför är det lätt att välja
för var en som föddes fri.
Ej de stridande vi tälja,
blott de slagne tälja vi.

Esaias Tegnér

No comments: