Sunday, 14 July 2013

Dags att återuppta bloggandet

Som alla säkert redan vet fick jag sparken från Plaza.fi i slutet av maj. Officiellt berodde det på ekonomiska skäl, men sedan flera år tillbaka hade det varit klart att det pågick en massa politiskt motiverad påtryckning bakom kulisserna för att sätta stopp på mina skriverier. Av naturliga orsaker tänker jag hädanefter inte skriva en enda rad finska som jag inte får betalt för, eftersom jag anser mig under de gånga sju åren ha bevisat att vad jag skriver på det språket är värt att kräva ett pris för. Däremot koncentrerar jag mig på att skriva på de språk som jag gillar bättre än finskan.


No comments: