Sunday, 30 March 2014

För Nato, för demokrati

Ett antal finska intellektuella av vilka jag faktiskt känner några personligen har kommit ut ur garderoben som Natoanhängare, eller åtminstone som anhängare av en öppen Natodiskussion som inte utesluter finsk Natoanslutning. Här har du en länk till deras ställningstagande på svenska: Tiden är inne för Nato.

För min del tycker jag att Natodiskussionen i Finland mest handlat om att avvisa organisationen som någon sorts ideologisk sammanslutning, jämförbar med Warszawapakten, där det som bekant var påbjudet att alla medlemsstater har kommunistiskt samhällsskick. Den här uppfattningen har uppstått på Kekkonentiden, då kålsuparteorin utgjorde en del av vår officiella neutralitetsretorik.

Nu måste man givetvis medge att Nato vid vissa tillfällen antog drag av en ideologisk organisation. Det betänkligaste är de så kallade stay behind-organisationerna. Det här var av Nato sponsrade underjordiska nätverk som i fall av sovjetisk ockupation skulle stanna kvar och organisera sabotage och gerillakrig mot ockupanterna. Medan det givetvis var legitimt och förståeligt att sådana här förberedelser pågick, förefaller det att denna "motståndsrörelse" åtminstone i Italien samarbetade med högerextrema terroristgrupper, bland annat det gäng som sprängde en massiv bomb på järnvägsstationen i Bologna år 1980.

Jag tror dock att vi inte längre löper risken att bli ihjälsprängda av en antikommunistisk Natosponsrad terroristgrupp. Det ryska hotet är vad man ansluter sig till Nato för att försäkra sig för, och som fler och fler observatörer konstaterat - här är till exempel en artikel från den ansedda amerikanska tidskriften Foreign Policys webbsidor: Putin's Western Allies - är det den radikala högern som Ryssland nu stöder för att skada den politiska stabiliteten i Väst. Vänstermänniskor och liberaler kommer sålunda inte att behöva vara rädda om någon sorts ny stay behind-verksamhet startar, om den tilltänkte fienden är Ryssland och Putin. Snarare kunde det vara tänkbart att vi med Natoanslutningen skulle kunna använda stay behind-taktiken för att en gång för alla obarmhärtigt utplåna det högerextrema hotet.

No comments: